జాతీయ వార్తలు

స్టూడెంట్ తో సంబంధం పెట్టుకున్న టీచర్

sexual relationship with student : తల్లి , తండ్రి ,  గురువు , దైవం అన్న సామెత గుర్తువుంది కదా !. దైవం కూడా గురువు తర్వాతే అన్నారు. గురువు కి అంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎందుకంటే గురువు మనకి జీవిత పాఠాలు నేర్పి మంచి మార్గం వైపు నిర్దేశిస్తాడు.   కా... Read more

రాజకీయ వార్తలు